Polska Żegluga Morska

http://www.bip.polsteam.com/pzm/spolki-grupy/zegluga-polska-sa/rada-nadzorcza-i-zarzad/4807,Rada-Nadzorcza-i-Zarzad.html
2023-06-05, 16:33

Rada Nadzorcza i Zarząd

Skład Rady Nadzorczej:

Andrzej Wróblewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

          Dariusz Doskocz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

          Miłosława Błaszyk-Zjawińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

          Artur Witkowski – Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:

Alicja Węgrzyn - Prezes Zarządu

Metadane

Data publikacji : 26.10.2021
Data modyfikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Pliszka Żegluga Polska S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Spychała
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony