Polska Żegluga Morska

http://www.bip.polsteam.com/pzm/spolki-grupy/zegluga-polska-sa/rada-nadzorcza-i-zarzad/4807,Rada-Nadzorcza-i-Zarzad.html
14.07.2024, 04:18

Rada Nadzorcza i Zarząd

Skład Rady Nadzorczej:

Miłosława Błaszyk-Zjawińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Artur Witkowski – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Grzegorz Wardzyński - Członek Rady Nadzorczej

Michał Czubko - Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:

Dariusz Doskocz – Prezes Zarządu

Marcin Talwik - Wiceprezes Zarządu

Metadane

Data publikacji : 26.10.2021
Data modyfikacji : 18.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Pliszka Żegluga Polska S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Spychała
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony