Polska Żegluga Morska

Aktualnie znajdujesz się na:

Organizacja

Tworzenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego, system kontroli wewnętrznej, stosunki prawne między jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa oraz zasady występowania w stosunkach prawnych z innymi jednostkami organizacyjnymi określa statut przedsiębiorstwa.

Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa państwowego określa szczegółowo zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w przedsiębiorstwie. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym w skład struktury organizacyjnej PŻM P.P. wchodzą następujące  jednostki  i  komórki podlegające bezpośrednio  Dyrektorowi  Naczelnemu:

  1. Pion Zarządzania,
  2. Pion Finansowy,
  3. Pion Techniczny,
  4. Zakład Eksploatacji Floty,
  5. Dział Kontroli Wewnętrznej,
  6. Zespół Radców Prawnych,
  7. Dział BHP.

Metadane

Data publikacji : 07.01.2021
Data modyfikacji : 07.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony

do góry